Jak można sporządzić raport oddziaływania na środowisko?

integrowanej dokumentacji środowiskowej. Pracowałem przy wielu projektach związanych ze środowiskiem i pomagałem klientom w procesie uzyskiwania pozwoleń. Jestem k

Jak można sporządzić raport oddziaływania na środowisko? Sporządzanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko

Pracowałem przy wielu projektach związanych ze

Zajmuję się doradztwem w zakresie ochrony środowiska, outsourcingu środowiskowego, pozwoleń, zintegrowanej dokumentacji środowiskowej. Pracowałem przy wielu projektach związanych ze środowiskiem i pomagałem klientom w procesie uzyskiwania pozwoleń.

Jestem k